W celu zarejestrowania się na turniej Open de Golf French Touch prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Zawodnik zostanie zakwalifikowany do turnieju po wpłynięciu opłaty na konto Market Access.

* - pola obowiązkowe
W związku z treścią art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Market Access Sp. z o.o. ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa, będącą administratorem moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, w celach związanych z przeprowadzenia turnieju w tym w szczególności do celów promocji, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez Spółkę, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
Podanie danych jest dobrowolne, a ponadto mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w przypadku w którym są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.